Wiadomości archiwalne - luty 2013r.
 
Podsumowanie I semestru
 

    Za nami 95 dni nauki. Średnia ocen szkoły wyniosła 3,77.
Najlepsze średnie uzyskały klasy:
klasa 4a - średnia ocen 4,12
klasa 4b - średnia ocen 3,94
klasa 6a - średnia ocen 3,77
Wysoki poziom edukacyjny w kl. I - III osiągnęło 53 uczniów.
Wzorowe zachowanie otrzymało 89 uczniów.
17 uczniów kl. 4 - 6 otrzymało średnią 4,75 i wyżej oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
60 uczniów ma 100% frekwencję.
Frekwencja szkoły 91,2%.
Na apelach podsumowujących semestr najlepszym uczniom wręczono plakietkę "Mądra Głowa SP19", uczniom z największą ilością punktów dodatnich zachowania wręczono plakietki "Najaktywniejszy Uczeń SP19".
Życzymy uczniom i nauczycielom owocnej pracy w II semestrze.