Wiadomości archiwalne - luty 2014r.
 
Przedstawienie klas 0-III
 

    6 lutego uczniowie klas 0 - III wzięli udział w przedstawieniach o dobrym zachowaniu.
Przypomniano nam jaką magiczną moc mają słowa: proszę, dziękuję, przepraszam. Wróżki poradziły nam jak zachowywać się w różnych sytuacjach: przy stole, wśród dzieci i dorosłych, w czasie zabawy. Uczniowie dowiedzieli się jak muszą się zachowywać, by nie być nazwanym złośnicą, beksą, brudasem, łakomczuchem, krzykaczem. Obejrzeliśmy scenkę o Niewychowanej Kwoce.
Każda klasa otrzymała Szkolny Kodeks Zachowania.
Ogłoszono konkurs na najbardziej kulturalną uczennicę i kulturalnego ucznia.

 
     
 
Koniec I semestru
 

Za nami I semestr nauki.
Wysoki poziom edukacyjny i wzorowe zachowanie w kl. I-III osiągnęło 52 uczniów, wzorowe zachowanie otrzymało 89 uczniów.
28 uczniów w kl. I - III może pochwalić się 100% frekwencją.
Średnia ocen klas 4 - 6 to 3,92.
Najlepsze średnie ocen otrzymały klasy: 4a -4,17, 4b -4,16, 5b -3,92
21 uczniów kl. 4 - 6 otrzymało średnią 4,75 i wyżej oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
Wystawiono 29 ocen celujących i 15 ocen niedostatecznych.
Na apelach podsumowujących semestr wręczono plakietki "Wzorowego Ucznia", dyplomy za 100% frekwencję, nagrody dla "Najaktywniejszych Uczniów", podziękowania za reprezentowanie szkoły oraz nagrody za udział w konkursach szkolnych oraz za zbiórkę makulatury.