English version
 
Comenius "Uczenie się przez całe życie"
 

       W roku szkolnym 2011/2012 Szkoła Podstawowa nr19 w Legnicy rozpoczęła realizację kolejnego projektu Unii Europejskiej – Comenius „Uczenie się przez całe życie”.

       Temat projektu, który trwa dwa lata, brzmi: „Kreatywność w świecie cyfrowym”.


W ramach tego projektu współpracujemy z następującymi szkołami:

 • Základní škola profesora Švejcara - Praga (Czechy)

 • St Aubyn’s School - Londyn (Anglia)

 • KOCATEPE İLKÖĞRETİM OKULU - Stanbuł (Turcja)

 • Istituto Comprensivo San Rocco – Faenza (Włochy)

 • Şcoala Gimnazială nr. 1 - Independenţa (Rumunia)

 • Osnovna šcola Miška Kranjca - Lubljana (Słowenia)

 • Zona Escolar Rural Guicivervi- Vilagrassa( Hiszpania)

 • 2 Th Junior Hihg School Of Patras – Patras (Grecja)



 • Cele projektu:

 • Wykorzystanie technologii multimedialnych do dokumentowania wszystkich wydarzeń i uroczystości, które mają miejsce w szkole

 • Nagrywanie własnej twórczości np. wideo na temat szkoły, klasy, filmy z naszych opowiadań, reklamy.

 • Umiejętne połączenie muzyki, sztuki, informatyki.

 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

 • Zaznajomienie z alternatywnymi sposobami i metodami nauczania z pomocą urządzeń multimedialnych.

 • Uświadomienie i zrozumienie kultur, wzmocnienie poczucie przynależności do europejskiej jedności i poszanowanie wzajemnych różnic.

 • Zawieranie nowych przyjaźni i budowanie więzi partnerskich między szkołami.

 •