PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
 

język polski klasy 4-7 historia klasy 4-6
historia klasa 7 język angielski klasy 1-3
język angielski klasa 4 język angielski klasy 5-6
język angielski klasa 7 język niemiecki klasa 7
matematyka klasy 4-7 przyroda klasy 4-6
biologia klasa 7 geografia klasa 7
chemia klasa 7 fizyka klasa 7
plastyka klasy 4-7 muzyka klasy 4-7
informatyka klasy 4-7 technika klasy 4-6
religia klasy 1-3 religia klasy 4-6
wychowanie fizyczne klasy 4-7